PERSOAL CUALIFICADO

O noso Equipo está formado por profesionais con coñecementos pedagóxicos e formación especializada en cada unha das actividades que desenvolven. 

ABERTOS Á COMUNIDADE

Concebimos os  Concellos, os Centros Educativos e as asociacións como entornos abertos á comunidade, integrados plenamente na súa contorna funcionando como eixos de participación social. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

 Estamos comprometidos con valores da ética empresarial e social, xerando riqueza e fomentando a sostibilidade no lugar de traballo, gústanos coidar  e respectar o medio ambiente.